چرا AMH؟

1- ارتباطات گسترده:

  • ارتباطات ارزیاب مدیریت همام با شرکت های معتبر بین المللی در زمینه ممیزی و آموزش سیستم های مدیریتی و امکان پاسخگویی دقیق و با کیفیت به نیاز مشتریان در صنایع مختلف.

2- خدمات ویژه:

  • ارزیاب مدیریت همام برای مشتریان خود تا 20% تخفیف در استفاده از دوره های آموزشی ACADEMY در نظر می گیرد.
  • ارائه نسخه رایگان انتشارات به مشتریان.
  • برگزار کننده دوره های آموزشی سرممیزی

3- کیفیت و انعطاف در خدمات:

  • تنوع ارائه خدمات به همراه سرعت پاسخگویی بالا به درخواست های مشتریان.
  • ارائه گزارش مکتوب قابل استفاده در بهبود سازمان در تمامی ممیزی ها.

4- نیروهای متخصص و متعهد:

  • سابقه نسبتا زیاد در ارائه خدمات و دارا بودن تیم حرفه ای در زمینه خدمات شرکت.
  • استفاده از ممیزان مجرب و آشنا به صنعت مورد ممیزی.

5- مدیریت ریسک های مرتبط با مشتریان:

  • اطلاع رسانی مستمر به مشتری در رابطه با زمان های با اهمیت مانند آمادگی برای ممیزی های مراقبتی.
  • همراهی در شرایط ویژه از قبیل تحریم و نوسانات.