پرسش های متداول

شرکت های گواهی دهنده فقط در زمینه آموزش و ممیزی سیستم های مدیریتی و همچنین صدور گواهینامه می توانند فعالیت نمایند. لذا از لحاظ قانونی اجازه انجام مشاوره را ندارند.

این شرکت دارای تائیدیه از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران(NACI) می باشد.

شرکت صادر کننده باید دارای حداقل یک تایید صلاحیت از مرکز اعتبار بخشی (AB) معتبر باشد.

AB مخفف  ACCREDITATION BODY می باشد و درواقع به مرجع صادر کننده گواهینامه گفته می شود. در کشورهای مختلف مثلا آلمان DAKKS، استرالیا JAS-ANZ، انگلستان  UKAS و درایران NACI از جمله AB ها هستند.

CB مخفف CERTIFICATION BODY می باشد و به شرکت های صادر کننده گواهینامه نهاد صدور گواهینامه که دارای تایید از AB های مختلف می باشند گفته می شوند.

در اکثر مواقع گواهینامه در خود سایت CB ثبت می گردد مانند گواهینامه با اعتبار NACI یا IAS، اما در برخی AB ها مانند JAS-ANZ ملزم می کنند که گواهینامه در خود سایت AB ثبت گردد.

فرآیند مشاوره از طریق مشاوره خارج سازمانی برای سازمان ها الزامی نمی باشد زیرا بعضی از سازمان ها دارای واحد کنترل یا تضمین کیفیت هستند که توانایی طراحی و اجرای پیاده سازی سیستم ها را دارند اما جهت صدور گواهینامه انجام ممیزی ضروری می باشند.

گواهینامه استانداردهای مدیریتی  مانند ISO 9001 ,ISO 14001 ,ISO 27001 ,ISO 22000 ,ISO 45001 که مورد تائید سازمان استاندارد جهانی (IAF) می باشند اکردیت (Acredit) بوده که با اعتبار AB صادر می گردند. داخل این گواهینامه ها لوگوی AB و IAF زده می شود. برخی از استانداردها نیز مانند ISO 10004 ,HSE-MS ,ISO/TS 29001 ,ISO 10006 ,ISO 21500 ,ISO 10002 و غیره استانداردهای راهنما (Guide) هستند که با اعتبار خود شرکت گواهی دهنده صادر می گردند و لوگوی AB و IAF در گواهینامه ها درج نمی گردد و نان اکردیت است.

هنگامی که در زمان انجام ممیزی های مراقبتی ورژن (version) استاندارد تغییر یابد ترنسیشن (Transition) گفته می شود. مانند تغییر ورژن یا نسخه ایزو 9001 از 2008 به 2015 که در صورت تغییر، ممیزی براساس نسخه جدید گواهینامه تغییر می باشد.

لوگوی استانداردها را در سربرگ شرکت ها یا بروشورهای تبلیغاتی میتوان استفاده نمود، استانداردهای مدیریتی چون استاندارد محصول نیستند از لحاظ قانونی سازمان ها اجازه استفاده از لوگوها روی محصول یا کارتن محصول را ندارند.