پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت روز جهانی استاندارد

یکی از مهمترین چالش های قرن بیست و یکم، دستیابی به توسعه پایدار است. توسعه ای که نیاز های حال حاضر را برآورده کند، بدون آنکه توانایی های نسل های آینده را برای رفع نیازهایشان به خطر اندازد.

در واقع، این مفهوم تلاش دارد تا با نگاهی نو به توسعه ،اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و آینده مطلوبی را برای جوامع بشری رقم بزند که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و نظم های حیاتی، نیازهای انسانی را برطرف سازد.
یکی از الزامات توسعه در هر کشوری، استاندارد سازی فعالیت ها است و بدون تردید عدم توجه به استانداردها دستیابی به توسعه را امکان پذیر نخواهد کرد.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز با مشارکت موثر و همکاری در تدوین استانداردها، قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به جامعه ارائه نموده  تا با رعایت آنها تسهیلات لازم برای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه اجتماعی فراهم شود و در مسیر رشد متعالی خود با  تعهد به چشم‌انداز مشترک ایزو برای جهانی بهتر، دورنمای روشنی از اهداف آتی سازمان با توجه به انتظارات جامعه، امکانات و منابع سازمان تبیین و ترسیم خواهد نمود .

غلامرضا شریعتی
    مهر ۱۴۰۰