خط مشی

به نام خدا

شرکت ارزیاب مدیریت همام به عنوان يكي از شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی، در راستای ارائه خدمات با ارزش افزوده، ماموریت خویش را ممیزی بیطرفانه و شفاف با رعایت اصول محرمانگی، رازداری و امانتداری جهت ارتقاء سطح کیفی سیستم های مدیریتی مشتریان خود می داند.

آرمان ارزیاب مدیریت همام، پذیرش و بکار گیری اصول مدیریتی استاندارد توسط تمامی ذینفعان در راستای سازندگی و پیشرفت کشور عزیزمان می باشد.

ارزیاب مدیریت همام با توجه به تجربه خویش، باور و تعهد به بهبود مستمر فرایندها، برآورده سازی الزامات مركز ملي تاييد صلاحيت ايران را در راستای انطباق با خواسته های ISO/IEC 17021:2015-1 سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

مدیر عامل شرکت ارزیاب مدیریت همام با تاكيد بر نگرش “جلب رضايت مشتریان و ذینفعان مرتبط”، اعتقاد دارد كه كاركنان سازمان كه به عنوان با ارزشترين سرمايه اين شرکت محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات مشتریان و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند و از آنجایی که ارزیابی انطباق باید به طریقی بی طرفانه انجام شود لذا تمامی پرسنل لازم است بیانیه بی طرفی را درک و نسبت به مفاد آن عمل و میبایست نسبت به درک و اجرای مستندات اقدام نمایند.

رئوس جهتگیری های کلان شرکت ارزیاب مدیریت همام به شرح زیر است:

  1. افزایش سطح رضایت مشتریان با انجام به موقع تعهدات و ارائه صحیح و شفاف یافته ها.
  2. آموزش مستمر کارکنان و ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي تكنيكي و كيفيتي مرتبط با فعاليتهای ایشان در جهت بهبود مستمر ارائه خدمات.
  3. رسيدگی به شكايات و درخواست های رسیدگی مجدد بدون پیش داوری و بصورت منصفانه و بی طرفانه و بدون دريافت هزينه و عدم افشای اطلاعات شاکیان و درخواست کنندگان.
  4. افزایش حوزه ها و استانداردهای تحت پوشش با هدف برآورده سازی خواسته های مشتریان.
  5. پذیرش درخواست هایی که تضادی با الزامات حاکم بر شرکت نداشته باشد.

اينجانب با نظارت و بازنگري سالانه درخصوص سيستم مديريت و ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهاي منتخب شرکت، در رابطه با توسعه پايدار، بهبود مستمر و دستيابي به اهداف تعيين شده اطمينان حاصل مي کنم.