اخبار

انتشار اولین استاندارد سیستم های مدیریت دانش ISO 30401:2018

مدیریت دانش یا مدیریت اندوخته‌های علمی Knowledge management – KM به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز، در اختیار افرادی که نیازمند آن‌ها هستند، قرار گیرند تا بتوانند کار روزمره خود را با اثربخشی…

انقلاب صنعتی چهارم

انقلاب صنعتی چهارم در شهر کوچک و پوشیده از برف داووس سوئیس، 40 نفر از سران دولتها و 2500 مدیر از بخش های تجاری به گرد هم آمدند تا درباره برخی از مهمترین چالشهای جهانی پیش روی ما صحبت کنند. در تالار اصلی، شخصیتهای بزرگ و مطرح بین المللی…

” استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی “

" استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی " همانگونه که ۲۵۰ سال پیش و در جریان نخستین انقلاب صنعتی استانداردها موضوعاتی اساسی بودند، در چهارمین انقلاب صنعتی نیز نقشی حیاتی را برعهده خواهند داشت. منظور از انقلاب صنعتی چهارم فناوری­ های نوظهوری…

نشست هیات مسئولان کمیته های فنی متناظر برگزار شد:

به منظور تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و ارتقای عملکرد کمیته های فنی متناظر با سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) ، نشست آموزشی با حضور هیات رئیسه های کمیته های فنی متناظر سازمان بین…

درباره ما